Försvar

KA automation utvecklar och tillverkar styr- och automations-utrustning inom el och pneumatik. Våra åtaganden innefattar montage och installation av delsystem, kompletta utrustningar samt driftsättning.

Exempel på utförda tjänster:

  • Mekanisk konstruktion
  • Elkonstruktion
  • Programmering av PLC och Scada
  • Montage av produktionslinjer
  • Ombyggnad av befintliga produktionslinjer
  • Förebyggande underhåll och service på maskinutrustningar
  • Helhetslösningar för produktionslinjer, säkerhetslösningar för bunkrar innehållande sprängämneshanterande utrustning
  • Montage av apparatskåp