Läkemedel

Vi utvecklar och tillverkar automationsutrustningar för olika applikationer inom medicin som fyllning, vägning, dosering, märkning buffertering, paketering mm.

Exempel på utförda tjänster:

  • Design och funktions-specifikationer
  • Elkonstruktion
  • Programmering av PLC och terminaler
  • Montage av apparatskåp
  • Provnings- och validerings-dokument
  • Service och underhåll av robotceller
  • Nybyggnad av specialmaskiner för läkemedelsproduktion
  • Anpassning och modernisering av befintliga produktionsmaskiner
  • Service och underhåll av maskinutrustning