Verkstadsindustri

Inom verkstadsin har vi utveckling och tillverkning inom olika områden, bl.a. industri inom gruv, verkstad, process och telecom. Vi tillhandhåller utveckling av styrsystem, elskåpsmontage och provning.

 • Projektledning
 • Mekkonstruktion
 • Elkonstruktion
 • Tillverkning, el- och mekmontage av komplett cell
 • Installation
 • Driftsättning
 • FAT samt SAT verifiering
 • Programmering av PLC, Terminaler och Scada
 • Recepthantering
 • Dokumentation och tekniska beskrivningar
 • CE-märkning
 • Utbildning
 • Service och underhåll
 • Montage av apparatskåp
 • Förebyggande underhåll och service på maskinutrustningar