Etab Data

Onsdag 2 november 2022

KA group förvärvar 55% av Etab Data i Karlskoga.
Förvärvet sker genom KA com, ett av bolagen i KA group där
KA automation, KA com, Neurolearn och numera Etab Data ingår.
Förvärvet är helt i linje med att stärka KA group´s strategi på Industriell IT.
Läs mer på www.kauto.se. Förvärvet stärker både KA group och Etab som i och med detta kan dra nytta av varandras
kunskap och kundbas. Etab kommer att ingå som en samarbetspartner i KA group.
Totalt omsätter KA group ca 70 MSEK efter förvärvet.