Programmering

KA com har tillsammans med KA automation och Neurolearn erfarna programmerare som utvecklar kundanpassade system, tex databehandling, processstyrning, datainsamling, etc.
C# och SQL är vanligast men andra programmeringsspråk behärskas också. Programmering utförs i Windows- och Linux-miljö. Med hjälp av Neurolearn behärskar vi också AI-programmering.