5G

KA com konstruerar lösningar med 5:e generationens mobilnät vilket innebär snabbare trådlös kommunikation mellan maskiner och olika perifiera enheter. På sikt kommer det att ersätta lösningar med kabel- och fiber-kommunikation. 5G är starkt integrerat med IoT (Internet of Things) och den säkrare varianten iIoT (Inustrial Internet of Things).