Hållbarhet

FokusområdenInriktningsmålFN:s globala hållbarhetsmål
Ansvarsfulla affärer– Etiska affärer genom tydliga principer
– Nolltolerans mot korruption
– Ansvarsfull leverantörskedja
– Hög nivå på informationssäkerhet
Mål 8: hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga arbetsvillkor
Minska miljöpåverkan– Minska energi och materialkonsumtion under produktlivscykeln
– Skapa konkurrensfördelar genom hållbar tillväxt
– Minska koldioxidutsläpp
– Effektivisera avfallshantering
Mål 12: hållbara produktions- och konsumtionsmönster
Socialt ansvarstagande– Vara en attraktiv arbetsgivare
– Skapa en olycksfri arbetsplats
– Minimera ohälsa
– Öka mångfald och jämställdhet
– Bidra till hållbara lokalsamhällen
Mål 8: hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga arbetsvillkor
Möjliggöra utveckling och innovation– Se möjligheter i tjänsteinnovation
– Engagera personal och skola i arbetet med framtidens arbetsplats
– Skapa förutsättningar för miljövänligare produkter
– Möjliggöra en framtid med hållbara komponenter
Mål 9: inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation