Neurolearn

Måndag 18 oktober 2021

KA automation gjorde ett rekordår 2019 och 2020 och det håller i sig även 2021!

Vi har ökat omsättning och resultat och bolaget mår bra  – så nu vågar vi satsa på nästa steg: Vi har bildat KA com och inlett ett skarpt samarbete med Neurolearn AB (vi har gått in som 30% delägare). Med detta vill vi: Skapa tillväxt, Skapa kundvärde, Skapa hållbarhet!

För KA group innebär detta

  • Vi ska inte bara hålla på med Industriautomation, vi ska visa omställningsförmåga och våga visa vägen för våra kunder
  • Vi har toppkompetens som få andra kan erbjuda
  • Vi har tillgång till forskning (AI)
  • Vi kan marknadsföra oss bättre

Fantastiska medarbetare är grunden till att det går bra!

Läs mer om Neurolearn på https://www.neurolearn.se/

PRESSRELEASE

KA automation – med nya steg mot framtiden

KA automation tar nya, stora steg mot framtiden och att skapa en företagsgrupp med spets och bredd för alla utmaningar vi ser framför oss. Nu köper KA automation 30 procent av Neurolearn, ett snabbväxande företag med spetskompetens inom AI och bygger vidare för tillväxt, kundvärde och hållbarhet.

KA group gjorde ett rekordår 2019, ett dito 2020 och ser nu den utvecklingen hålla i sig när 2021 snart ska summeras.
KA group ökar omsättning och resultat och nu vill vi ta nästa steg. Vi har bildat KA com och samtidigt blivit delägare i Neurolearn, ett företag med spetskompetens inom AI där vi nu är delägare med en ägarandel på 30 procent.

– Med detta vill vi signalera en än större målmedveten satsning på utveckling och framtid, säger KA automations vd Per Eriksson.
Inte minst är det ett stort kliv in i framtiden, en framtid som i väsentliga avseenden ser annorlunda ut.
– Vi ska inte bara hålla på med industriautomation utan visa omställningsförmåga och våga visa vägen framåt för våra kunder, säger Eriksson.
– Vi har spetskompetens få andra kan erbjuda och tillgång till forskning inom AI, kan bredda vårt kunderbjudande ännu mer och med fantastiska medarbetare lägga grunden till en hållbar framtid för oss och för våra kunder.

KA group har stora kunder inom olika branscher och nya kunder tillkommer hela tiden. Rätt kompetens och förmågan att leverera vad kunderna vill ha och behöver leder kunderna till oss och gör våra kunder framgångsrika, både i Sverige och internationellt.

KA automation jobbar i den moderna organisationsformen Cluster med flera partners, vilket breddar möjlighet att ta fram mer omfattande uppdrag och har tagit fram en hållbarhetsstrategi för framtiden, till gagn för både oss och våra kunder.

När KA group nu blir delägare i Neurolearn breddar det företagsgruppen ytterligare. Neurolearns vd Helena Söderström ser stora möjligheter i samarbetet.
– Vi fokuserar främst på slutanvändare som vill förstå sensordata eller bilddata av olika slag, berättar hon.
– Med det växande området för IoT och transaktionsdata ser vi att användningen av AI och särskild maskin- och djupinlärning behövs för att kunna arbeta med stora mängder data, främst för återkoppling inom produktionsindustrin, konstaterar hon och ser nu hur företagets fokusområden kan utvecklas i de nya samarbeten som öppnar sig.

Åke Nylén är vd för KA com som säljer tjänster inom området Industri 4.0 och fokuserar på sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata.
– Syftet är att skapa effektiverare processer, inom alla applicerbara led inom en verksamhet, för kunden och därmed förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft, sammanfattar Nylén.

I det nya sammanhang där KA group inkorporerar nya och framtidsinriktad spetskompetens tar man en tätposition i arbetet med att vara en helhetspartner för industri och produktion i en framtid som bygger på andra förutsättningar, men förutsättningar KA automation har verktygen att greppa och utveckla.

För mer information hänvisas till
Per Eriksson, vd KA automation, tfn 072-250 20 37
Helena Söderström, vd Neurolearn, tfn 070-532 00 81
Åke Nylén, vd KA com, tfn 070-536 62 69