MÖCKELNREGIONENS FÖRETAGSPRIS

Måndag 29 maj 2023

MOTIVERING

Med båda fötterna på jorden vågar man sträcka sig mot himlen med stabil omsättning och lönsamhet har Årets företag utvecklats till att vara i framkant när det gäller innovativa lösningar. Inom sitt gebit är man ett av Sveriges ledande företag. Genom strategiska förvärv och ett långsiktigt perspektiv har man visat att när samtiden gifter sig med framtiden, med dåtiden som bröllopsvittne, lägger man grunden för ett äktenskap med potential att få fira guldbröllop. Att bli både bredare och skarpare samtidigt är en prestation. Årets företag väntar inte på framtiden. De är med och skapar den.

KA Automation AB – När samverkan mellan Människa och Maskin är som bäst. Genom en stabil omsättning och lönsamhet har ägarna och ledningen utvecklat företaget till att vara ett företag som ligger i framkant vad det gäller innovativa lösningar till kunder. Detta har gjort företaget till ett av Sveriges ledande inom automations- och elinstallatörer. Ledningen har lyckats skapa delaktighet och stolthet bland sin personal vilket gjort att man under åren kunnat knyta till sig kompetens. I företaget har man en hållbarhetsstrategi som jobbar utifrån FN globala hållbarhetsmål vilket troligtvis kommer att vara en framgångsfaktor i framtiden.