När samverkan mellan människa och maskin är som bäst

Vi levererar den kompletta systemlösningen och är er industripartner.

Kontakt

Välkommen till

Vi utför allt från konsultation till färdig produkt med verksamhetsområden inom bland annat läkemedelsindustri, verkstadsindustri, energi och värmekraftverk, försvarsindustri, vattenrening, vattenproduktion samt den offentliga sektorn.

Våra tjänster

KA automation konstruerar inte bara nya anläggningar. Vi utför även ombyggnationer, modifieringar och effektiviseringar av befintliga anläggningar och utför support samt underhåll av dessa. Här är en summering på alla tjänster vi erbjuder.